Play Math

สำหรับเด็กอายุ 2.5 – 4 ขวบ

Program Play Math ของ Eye Level หลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2.5-4 ขวบ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อครั้งในการเรียน เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ด้วยสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอกทีฟ แบบฝึกหัดที่มีสีสันเต็มรูปแบบน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆ


CURRICULUM DESIGN : การออกแบบหลักสูตร

  • การบอกสิ่งของที่แตกต่างกัน
  • รูปทรงเรขาคณิต
  • สามารถบอกขนาด, ความสั้น-ยาว, ความจุ, น้ำหนัก
  • การเปรียบเทียบระยะทาง ความเร็ว
  • การจัดลำดับ
  • รูปแบบ และความสัมพันธ์กัน
  • การจับคู่สิ่งของ
  • ความสัมพันธ์ตัวเลขกับจำนวน
  • รู้จักการเขียนตัวเลข 1-10 เบื้องต้น
ลงทะเบียนทดสอบฟรี! Math & English