สมัครงานครูคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์ – ครูภาษาอังกฤษ (Full-Time / Part-Time)

รายละเอียดการรับสมัคร ประจำสาขา หรือ สอนผ่านระบบ Online (ทำงานที่บ้าน)

สถานที่ทำงาน : สาขาในกรุงเทพ หรือสาขาต่างจังหวัด

ลักษณะงาน : เป็นโค้ชสอนเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • หญิง/ชาย : วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (Full-Time) /กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (Part-Time)
  • สนุกกับการสอน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล
  • สนุกกับการทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หากมีประสบการณ์สอนโรงเรียนกวดวิชา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นตามฟอร์มด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครงานฉบับเต็ม

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx