EYE LEVEL ON AIR 1:1 [ ONLINE COACHING ]

เรียนที่บ้านอย่างสะดวกและปลอดภัย
กับ EYE LEVEL ON AIR

“พบกับคุณครูของคุณทางออนไลน์แบบสด 1:1 เหมือนยกห้องเรียนมาไว้ที่บ้าน”

การเรียนรู้ต่อเนื่องด้านวิชาการของลูกคุณ
เริ่มต้นที่ EYE LEVEL

เราให้คุณค่ากับศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กทุกคน

Eye Level จะขยายมุมมองให้กว้างและลึกซึ้งให้กับเด็ก
โดยกระตุ้นให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในตนเอง เป็นอิสระ และกระตือรือร้นในการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดชีวิต

หลักสูตรไหนเหมาะกับลูกของเรา?

EYE LEVEL MATH วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบ – 15 ปี

วิชาคณิตศาสตร์ ของอายเลเวล จะนำบุตรหลานของท่านไปสู่พื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุมพื้นฐานของตัวเลข (Basic Thinking Math) ตลอดจนคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Math) ด้วยโจทย์วิเคราะห์ที่หลากหลาย ที่นำไปใช้ได้จริงกับการเรียนในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

EYE LEVEL ENGLISH วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบ – 15 ปี

วิชาภาษาอังกฤษ ของอายเลเวล หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความรู้ด้านเนื้อหาที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงในระดับสูง โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ใช้วิธีการเรียนที่เป็นธรรมชาติและการเรียนการสอนที่เป็นระบบผสมผสานอย่างลงตัว

Book Class Now!

จองตารางเรียนเลย!