ทำไมต้อง Eye Level

Eye Level คือ ผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำด้านคิดวิเคราะห์ระดับโลก ระบบการเรียนที่ทันสมัยที่สุด Self-Directed Learning พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทีมวิจัยในสหรัฐอเมริกา เป็นแบรนด์การศึกษาเสริมอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี 26 ปีติดต่อกัน โดยยึดปรัชญาที่ว่า เรามองทุกอย่างในระดับสายตาของเด็ก เด็กคือกุญแจ “I am the Key.” เรามุ่งสร้างให้เด็กให้เป็น นักแก้ปัญหา นักคิดวิเคราะห์ และผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต


เราให้ความสำคัญกับศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กทุกคน

ปรัชญาการสอนของเรา เริ่มต้นจากการเข้าใจมุมมองของลูกๆ อย่างที่เราเรียกว่า “การศึกษาในระดับสายตา” ของเด็ก เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ตามจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง

นักวิชาการด้านการศึกษา ถือว่าการสอนในห้องเรียนทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการศึกษาจำนวนมาก โดยใช้สื่อการสอนเดียวกันสำหรับหลักสูตรการศึกษาเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่จะมีแรงจูงใจ เมื่อพวกเขาตามหลัง หรือมีนิสัยการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ที่ Eye Level เราช่วยให้เด็กๆ เข้าใจในระดับของความเชี่ยวชาญ เพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการเรียนรู้ และปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง

และนั่นคือสิ่งที่ Eye Level จะทำมันให้สำเร็จ


Eye Level หลักสูตรทันสมัยเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ
ก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เด็กจะได้รับการทดสอบการวัดระดับ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของโปรแกรมและแผนการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน ในระดับที่เขาถนัดเพื่อสร้างแรงจูงใจและมีความสุขกับการเรียน

เมื่อผู้ปกครองลงทะเบียนสมัครเรียน บุตรของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำในที่ดีที่สุดเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน


ศูนย์การเรียนรู้ของ Eye Level

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ทันสมัย เหมาะแก่การเรียนรู้แบบ Self-Directed Learningที่ไร้สิ่งรบกวนเสริมสร้างสมาธิ ซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนฝึกฝนและศึกษาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพลงทะเบียนทดสอบฟรี! Math & English