เติบโตไปด้วยกันกับอายเลเวล

ทำไม Eye Level Franchise
จึงประสบความสำเร็จ

Eye Level ระบบการบริหารจัดการศูนย์ที่ทันสมัย ง่าย และได้ผล เพราะเราใช้วิธีฝึกให้เด็กเรียนแบบ SDL

Self-Directed Learning ทำได้จริงหรือ?

Eye Level ทำได้จริง!
พิสูจน์มาแล้วจากประเทศเกาหลี ด้วยระบบของ Eye Level ทำให้ Eye Level เป็นแฟรนไชส์การศึกษาอันดับ 1 ติดต่อกันมากกว่า 24 ปี มีคนเกาหลีกว่า 30% ผ่านหลักสูตรนี้ และยังสามารถขยายสาขาไปทั่วโลก ถึง 20 ประเทศ ที่ Eye Level ประสบผลสำเร็จมาก คือ สหรัฐอเมริกา ได้ยอมรับกับระบบการศึกษานี้มาก

ปฏิวัติแนวการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เพราะ การศึกษาของไทยยังให้ครูเป็นจุดศูนย์กลางครู 1 คนต่อเด็ก 40 คน เด็กไม่สามารถเข้าเข้าใจได้เท่ากันทุกคน จนกลายเป็น “ช่องว่างความรู้” ช่องว่างความรู้ที่เด็กสะสมไปเรื่อยๆ
และเมื่อเด็กมีช่องว่างมากขึ้น “เด็กจะไม่เข้าใจ” จะเบื่อและจะไม่อยากเรียน


Eye Level จะมาแก้ไข ช่องว่างความรู้นั้น ด้วยวิธีการที่เรียกกว่า Self-Directed Learning (SDL) คือการฝึกนิสัยให้เด็กเรียนด้วยตัวเองเป็น ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยสนับสนุน พัฒนาการของเด็กอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พัฒนาทีละก้าวเล็กๆ แบบ Small Step ฝึกนิสัยการตั้งเป้าหมาย การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข จนกลายเป็นผู้รู้ระดับ “Mastery” หรือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทุกบทเรียนคือเป้าหมายหลัก

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แถมยังง่ายต่อการบริหารจัดการของเจ้าของสาขา

  • เพราะระบบการเรียน คือ เด็กจะใช้เวลาไม่มากในการเรียนแต่ละครั้ง
  • เด็กเรียนด้วยความสนใจ สนุกกับบทเรียน และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
  • เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
  • เด็กได้รับการปลูกฝัง “นิสัยการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
  • ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของเด็กตลอด
  • ผู้บริหาร FRANCHISE สามารถควบคุมดูแลระบบได้ง่าย ใช้บุคคลากร (ครู) จำนวนไม่มาก แต่รับเด็กได้จำนวนไม่จำกัด ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้รวดเร็ว
  • ขบวนการการศึกษาแบบ Eye Level กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันและประเทศชั้นนำในเอเชียทุกประเทศยอมรับระบบนี้และกำลังขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
  • มีจำนวนสาขามากกว่า 1,400 สาขา ใน 20 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2.5 ล้านคน
  • Eye Level มีหลักสูตร Critical Thinking ที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ สอนให้เด็กใช้ Logic สอนให้เด็กแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบ เน้นการคิดนอกกรอบ และเชื่อมโยงทำเข้าใจด้านความสัมพันธ์ต่างๆ
  • Eye Level มีหลักสูตร Play math สำหรับเด็กเล็ก ที่สามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กได้ตั้งแต่เล็กและพัฒนาให้เด็กเก่งอย่างสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว