คุณสมบัติ Franchisee

มาร่วมเป็นครอบครัวกับเรา
เรากำลังมองหา ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนในระบบ หรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ

นอกจากนี้เรายังต้องการผู้ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่มั่นคงและต้องการจ้างผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่สนใจและเต็มใจทำงานกับเด็กเล็กด้วยการสื่อสารในระดับ “สายตา” ของเด็ก

และมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ผู้สมัครควรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน และแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเรา

แม้ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครจำเป็นจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องสำเร็จโปรแกรมการฝึกอบรมเบื้องต้นของเรา