คุณสมบัติ Franchisee

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Eye Level
เรากำลังมองหา ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนในระบบ หรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่สนใจและเต็มใจทำงานกับเด็กเล็กด้วยการสื่อสารในระดับ “สายตา” ของเด็ก

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีความรู้และทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. รักการสอน และชอบถ่ายทอดความรู้
4. มีจิตวิทยา และทักษะในการสื่อสาร
5. มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ผู้สมัครควรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน และแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเรา

แม้ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครจำเป็นจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องสำเร็จโปรแกรมการฝึกอบรมเบื้องต้นของเรา