คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ต้องมีเงินลงทุน? หรือพื้นที่เท่าไรจึงจะเปิดสาขาได้?

จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ เช่น ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ และค่าเช่า พื้นที่ 80-100 ตรม. บ้าน อาคารพาณิชย์ หรือศูนย์การค้า ใกล้ชุมชน โรงเรียน หรือหมู่บ้าน เดินทางได้สะดวก

ฉันจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างจากสำนักงานใหญ่?

Training : อบรมหลักสูตร ครูผู้สอน และครูผู้ช่วย (ตลอดอายุสัญญา) • อบรมบริหารจัดการศูนย์ • จัดอบรม และสัมมนาทางระบบ Online

PR: สื่อ PR เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สื่อ SNS: facebook, IG, LINE OFFICIAL • บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ฟรี!

Marketing: โปรโมชั่นจากส่วนกลาง อาทิ ทดลองเรียนฟรี (เพิ่มยอดนักเรียน) • กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น Math Olympiad, Critical Thinking Math Chaleange, English Speech Competition for MUN CAMP และกิจกรรมอื่นๆ

Open House: งานเปิดสาขาใหม่ นำโดยทีมงานการตลาด ฝ่ายวิชาการ

สื่อ Support: โปสเตอร์หลักสูตร โบรชัวร์หลักสูตร และอุปกรณ์อื่นๆ

Follow up: ฝ่ายวิชาการจะร่วม Support สังเกตุการณ์ในการเปิดสอนครั้งแรก • การเยี่ยมสาขา ให้คำแนะนำสาขาอย่างต่อเนื่องในด้านการเรียนการสอน และการบริหารสาขา

Online Programs: โปรแกรม Key & Manager สำหรับการเก็บฐานข้อมูลนักเรียน และบริหารการเรียนการสอน • โปรแกรม Online และ Eye Level On Air สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ Online โดยเฉพาะ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

เรามองหาผู้ที่มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนในระบบหรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ นอกจากนี้เรายังต้องการผู้ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่มั่นคงและต้องการจ้างผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่สนใจและเต็มใจทำงานกับเด็กเล็ก
ด้วยการสื่อสารในระดับ “สายตา” ของเด็ก และมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ผู้สมัครควรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชน และแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาของเรา แม้ว่าผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี ผู้สมัครทุกคนจะต้องสำเร็จโปรแกรมการฝึกอบรมเบื้องต้นของเรา

ขั้นตอนการร่วมเป็นครอบครัว Eye Level

กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
เข้าสัมมนาแฟรนไชส์
ทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
สัมภาษณ์พูดคุย
สำรวจสถานที่
ทำสัญญาเปิดสาขา